Dela

ÄLVSBORGS DISTRIKT

Att: Att: Jacek Slota

c/o Kamratföreningen Länken

Drottninggatan 89, 461 33 Trollhättan

Mail: kf.lanken.thn@gmail.com

Ordförande: Anna Jacobsson, tfn 0709-433841

Sekreterare: Jacek Slota, tfn 0739-358 000

Kassör: Lars Ekholm, tfn 0709-368 117

Bankgiro: 646-7880

Org.nr 864 501-7214