Dela

FALKENBERG 

KF LÄNKEN FALKENBERG 

Källgatan 17,  311 75 Falkenberg 

0767 728 564

behahalland@gmail.com

Medlemsmöte: onsdag jämn vecka kl. 17.00

Föreningen bildades 18 januari 1954