Dela

HALLANDS LÄNS DISTRIKT

Att: Anders Lagerwall

c/o Kamratföreningen Länken

Ö:a Långgatan 28-30, 434 41 Kungsbacka.

 Mail-adress:

Interimsstyrelse: 

Ordförande: Dan-Åke Hake, Kungsbacka, tfn 0731-438 549

Kassör: Åke Fors, Kungsbacka, tfn 0721-500 775

Sekreterare: Anders Lagerwall, Kungsbacka, tfn 0738-921 744 

Org.nr   849 000-4846

Bankgiro: 823-8305