Dela

Hörby

KF LÄNKEN HÖRBY

Kvarngatan 8, 242 31 Hörby

0415-143 04

kf-lanken81@hotmail.se

Öppettider: Onsdag 18.00-20.00, Söndag 15.00-18.00. 

Mötesdag: Andra söndagen i månaden kl. 15.00.

Övrig tid: tfn 0707-507 583.