Dela

SKÅNES DISTRIKT

Att: Andreas Arntzen

c/o Kamratföreningen Länken

Vallmogatan 1A, 242 30 Hörby

Mail: kf-lanken81@hotmail.se

Ordförande: Andreas Arntzen, tfn 0701-847 425

Sekreterare: Sten-Erik Jönsson, tfn 0709-452 379

Kassör: Per Laurenius, tfn 0702-657 808

Bankgiro: 409-8075

Org.nr 802501-9186