Dela

SMÅLANDS DISTRIKT

Att: Mattias  Svensson

c/o Kamratföreningen Länken

Nämndemansgatan 2, 573 35 TRANÅS

www.facebook.com/lanken.tranas 

Mail: tnslanken@hotmail.se

Ordförande: Mattias Svensson, tfn 0706-269 479

Sekreterare: Helena Carlsson, tfn 0701-442 937

Kassör: Christer Pettersson, tfn 0703-715 120

Org.nr 802488-8458

Bankgiro: 310-4791