Dela

VÅRGÅRDA

KF LÄNKEN VÅRGÅRDA

Parkgatan 18, 447 31 Vårgårda

0705-416 283

ala16tom@gmail.com

Mötesdag: torsdag jämn vecka kl.17.00.

Öppet: tisdag och torsdag kl. 17.00.

Jourtelefon 0705-416 283.